Przedszkole Miejskie nr 7
w Łodzi

O nas

 

Drodzy Rodzice !!! 

Realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące ograniczenia kontaktów
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, informację o wysokości opłat za usługi świadczone przez przedszkole za miesiąc MARZEC zostaną Państwu przekazane telefonicznie do 06.04.2020 r.

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA:
ZAKŁADEK POSZCZEGÓLNYCH GRUP
ORAZ DO ZAKŁADKI DLA RODZICÓW → W CO SIĘ BAWIĆ Z DZIEĆMI W DOMU?

Wobec wzrastającej liczby zachorowań  wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży.

Przepisami zmieniającymi rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492) Minister Edukacji Narodowej zdecydował o  ograniczeniu  - w terminie od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. - działalności jednostek systemu oświaty, w tym przedszkoli.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, w tym przedszkoli są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele będą informowali Rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu za pomocą strony internetowej przedszkola www.wikom.pl/pm7lodz.

Zapewniamy każdemu Rodzicowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym grupę. Rodzice dzieci zainteresowani uzyskaniem indywidualnych informacji do pracy z dziećmi proszeni są o wysłanie wiadomości na adres:

Grupa Żabki

a.bekalarek@pm7.elodz.edu.pl

Grupa Biedronki

a.wozniakowska@pm7.elodz.edu.pl
d.szyszkowska@pm7.elodz.edu.pl

Grupa Świerszczyki

a.wiecek@pm7.elodz.edu.pl
j.bartoszek@pm7.elodz.edu.pl

Grupa Sówki

m.lewandowska@pm7.elodz.edu.pl
k.madler@pm7.elodz.edu.pl

Grupa Pszczółki

i.frymarkiewicz@pm7.elodz.edu.pl
m.malolepsza@pm7.elodz.edu.pl

Nauczyciel logopeda

k.ustarbowska@pm7.elodz.edu.pl

lub kontakt z Dyrektorem Przedszkola

kontakt@pm7.elodz.edu.pl

tel. 42 681 43 74

Przerwa w funkcjonowaniu przedszkola nie powinna oznaczać dni wolnych od zabawy i nauki.

Aby przybliżyć najmłodszym, o co w ogóle chodzi z pandemią, kwarantanną i innymi słowami, przygotowaliśmy przejrzysty FILM EDUKACYJNY wyjaśniający dzieciom i dorosłym pojęcia związane z koronawirusem.

Dyrektor Przedszkola
Anna Szybińska

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA CZAS OPIEKI NAD DZIECKIEM W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM PLACÓWKI Z POWODU COVID-19

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos.
  Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 


1% podatku dla Przedszkola Nr 7

Serdecznie dziękujemy za wsparcie placówki w poprzednim roku rozliczeniowym. Dzięki Państwu udało się pozyskać kwotę 987,10zł,
która została przeznaczona na wyposażenie placówki
w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W tym roku również zapraszamy do akcji 1%  dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 
Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Znajomi, Sympatycy, Przyjaciele…
Prosimy, przekażcie 1% podatku dla Przedszkola Nr 7 w Łodzi
Wspólnie możemy zrobić wiele dobrego dla naszych dzieci”.

Chcąc pozyskać środki na nowoczesne materiały edukacyjne, wyposażenie, nasze przedszkole jest partnerem Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „OTWARTE DRZWI” (www.otwartedrzwi.eu), którego celem jest prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, społeczno-kulturalnej i charytatywno-opiekuńczej. Przy rozliczeniu podatkowym za 2019 rok za pośrednictwem Stowarzyszenia możecie Państwo przekazać 1% podatku bezpośrednio dla naszej placówki wpisując w zeznaniu podatkowym (np. w PIT – 37):

J. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%...
(należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia)

Poz. 137.

Numer KRS:           0000272264

I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Poz. 139.
Cel szczegółowy 1%

 

dla Przedszkola Miejskiego nr 7 w Łodzi

Każda przekazana nam złotówka (zgodnie z regulaminem akcji) będzie wykorzystana bezpośrednio w placówce na zakup konkretnych pomocy edukacyjnych lub wyposażenia.

To dzięki Państwa pomocy możemy uzyskać dodatkowe fundusze na rozwój przedszkola, a tym samym rozwój dzieci.

 

 

 

 

O NAS

25-03-2019
Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość ś (...)